Hightron kan hjälpa dig med din affärsverksamhet inom följande områden:

  • Produkt utveckling av era system där huvuddelen är baserad på Java plattformen.
  • Analys av befintliga Java baserade produkter och genomföra åtgärder för prestandaförbättringar eller skriva rekommendation för detta.