Hightrons kunskap ligger inom området kring produktutveckling med Java som bas. Detta inkluderar men är inte begränsat till:
  • Programspråket Java standard edition (Java SE)
  • Java Enterprise Edition (Java EE) teknik. Ex. JMS, JAX-WS, JAX-RS, JTA, JPA, JSF, JCA etc.
  • Kringliggande vanliga utvecklingsramverk (Struts, Spring etc.)
  • Verktyg kring testning för att skapa automatiska tester (JUnit, Mockito, JMeter, Fitnesse etc.)
  • Kringliggande vanlig infrastruktur (Linux, Apache Webserver, Weblogic, Websphere, JBoss, ActiveMQ, HornetQ etc.)
  • Analys av affärsbehov för att matcha mot lämplig teknisk lösning.
Denna kunskap har applicerats på olika kunder inom online biograf verksamhet, video on demand och IPTV teknik, banker, resebyrå system m.m.